al contingut a la navegació Informació de contacte

Condicions per obtenir el forfet d'esquí de la temporada 2021-2022 Ski Pallara

DILLUNS 25 OCTUBRE 2021

FORFETS - EMPADRONATS DE MÉS DE 3
ANYS D’ANTIGUITAT


- FORFET DE TEMPORADA:
MENORS DE 0 A 6 ANYS: 5 EUROS
MAJORS DE 7 ANYS (INFANTIL, JOVE I ADULT): 75 EUROS
VETERÀ (NASCUTS EL 1951 O ABANS): 5 EUROS


L’AJUNTAMENT FACILITA EL MODEL DE SOL·LICITUD QUE
CALDRÀ RETORNAR DEGUDAMENT COMPLIMENTAT A
LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT ADJUNTANT EL
COMPROVANT DE PAGAMENT.


LA FOTOGRAFIA RECENT D’ADULTS I INFANTS CALDRÀ
ADJUNTAR-LA AL DOCUMENT O ENVIAR-LA PER
CORREU ELECTRÒNIC ftemporada@skipallars.cat


AQUESTES CONDICIONS INCLOENT ALS MENORS D’EDAT
SEMPRE I QUAN UN DELS PARES TINGUI L’ANTIGUITAT
CORRECTA D’EMPADRONAMENT.


LA RECOLLIDA DEL FORFET SERÀ AL LLOC INDICAT A LA
SOL·LICITUD


QUI FAGI UN ÚS INCORRECTE DEL FORFET
QUEDARÀ D’IMMEDIAT EXCLÒS D’AQUESTES
CONDICIONS.


DARRER DIA DE TRAMITACIÓ: 15 DE NOVEMBRE DE 2021

Sol.licitud 

Document Actions