al contingut a la navegació Informació de contacte

FORFETS - Empadronats de 3 o més anys d'antiguitat

S'informa a tot el veïnat del municipi de Rialp de les condicions per obtenir el forfet d'esquí de la temporada 2022-2023 ski pallars per a les estacions de Port-Ainé - Espot

DIMECRES 26 OCTUBRE 2022

FORFETS – EMPADRONATS DE 3 O MÉS ANYS D’ANTIGUITAT

FORFET DE TEMPORADA:
MENORS -DE 0 A 6 ANYS-: 5 EUROS
MAJORS DE 7 ANYS (INFANTIL, JOVE, ADULT, VETERÀ I): 75 EUROS
VETERÀ II (NASCUTS EL 1952 O ABANS): 5 EUROS


L’AJUNTAMENT FACILITA EL MODEL DE SOL·LICITUD QUE CALDRÀ
RETORNAR DEGUDAMENT COMPLIMENTAT A LES OFICINES DE
L’AJUNTAMENT ADJUNTANT EL COMPROVANT DE PAGAMENT.


LA FOTOGRAFIA RECENT D’ADULTS I INFANTS CALDRÀ
ADJUNTAR-LA AL DOCUMENT O ENVIAR-LA PER CORREU
ELECTRÒNIC ftemporada@skipallars.cat


AQUESTES CONDICIONS INCLOENT ALS MENORS D’EDAT
SEMPRE I QUAN UN DELS PARES TINGUI L’ANTIGUITAT
CORRECTA D’EMPADRONAMENT. TAMBÉ ALS ESCOLARITZATS A
L’ESCOLA DEL MUNICIPI.


LA RECOLLIDA DEL FORFET SERÀ AL LLOC INDICAT A LA
SOL·LICITUD.


QUI FAGI UN ÚS INCORRECTE DEL FORFET QUEDARÀ
D’IMMEDIAT EXCLÒS D’AQUESTES CONDICIONS.


DARRER DIA DE TRAMITACIÓ: 18 DE NOVEMBRE DE 2022