al contingut a la navegació Informació de contacte

La població

El municipi ha estat un dels que ha mantingut un important potencial demogràfic dins la comarca. Ja el 1378, amb 31 focs, 6 dels quals pertanyien a Beraní, Rialp era una de les primeres poblacions del Pallars i el 1553, amb 44 focs, 2 dels quals eren a Roní, només era superada per Sort. Al segle XVIII, el conjunt del terme tradicional de Rialp passà de 333 hab. el 1718 a 528 hab. el 1787, i en el moment de màxim progrés demogràfic, el 1860, tenia 750 hab. Després, sofrí oscil·lacions (506 hab. el 1900, 611 hab. el 1920 i 523 hab. el 1930). Posteriorment, i malgrat un augment que es produí vers el 1970, la tendència és regressiva: 491 hab. el 1960.

El 1553, el conjunt dels nuclis del tradicional terme de Surp tenia 42 focs (15 de Surp, 12 de Caregue, 8 d'Escàs i 7 de Rodés) i al segle XVIII passà de 264 hab. el 1718 a 305 hab. el 1787. Assolí un màxim de 546 hab. el 1860, després baixà i s'estabilitzà al voltant dels 400 hab. fins a la Guerra Civil de 1936-39. El 1940, la població disminuí a 299 hab., a 230 hab. el 1950, i pujà a 263 hab. el 1960.

El primer cens conjunt del municipi registrava un total de 656 hab. per a l'any 1970, que el 1981 s'havia reduït a 415 hab. Dençà d'aquest moment, la població experimentà una certa millora, amb 466 hab. el 1991 i 533 hab. el 1999.

Durant el període que transcorre entre els anys 2001 i 2009, Rialp ha experimentat un creixement en la seva població de 137 persones, amb un total de 656 habitants registrats l'any 2009. Un creixement superior en posar-lo en relació amb els creixements de població, en el mateix període temporal, del conjunt de la comarca del Pallars Sobirà i de la província de Lleida, territoris amb un menor increment poblacional en termes relatius. Des de l'any 2009 fins al 2011, la població va incrementar fins als 664 habitants l'any 2011.