al contingut a la navegació Informació de contacte

La població

El municipi ha estat un dels que ha mantingut un important potencial demogràfic dins la comarca. Ja el 1378, amb 31 focs, 6 dels quals pertanyien a Beraní, Rialp era una de les primeres poblacions del Pallars i el 1553, amb 44 focs, 2 dels quals eren a Roní, només era superada per Sort. Al segle XVIII, el conjunt del terme tradicional de Rialp passà de 333 hab. el 1718 a 528 hab. el 1787, i en el moment de màxim progrés demogràfic, el 1860, tenia 750 hab. Després, sofrí oscil·lacions (506 hab. el 1900, 611 hab. el 1920 i 523 hab. el 1930). Posteriorment, i malgrat un augment que es produí vers el 1970, la tendència és regressiva: 491 hab. el 1960.

El 1553, el conjunt dels nuclis del tradicional terme de Surp tenia 42 focs (15 de Surp, 12 de Caregue, 8 d'Escàs i 7 de Rodés) i al segle XVIII passà de 264 hab. el 1718 a 305 hab. el 1787. Assolí un màxim de 546 hab. el 1860, després baixà i s'estabilitzà al voltant dels 400 hab. fins a la Guerra Civil de 1936-39. El 1940, la població disminuí a 299 hab., a 230 hab. el 1950, i pujà a 263 hab. el 1960.

El primer cens conjunt del municipi registrava un total de 656 hab. per a l'any 1970, que el 1981 s'havia reduït a 415 hab. Dençà d'aquest moment, la població experimentà una certa millora, amb 466 hab. el 1991 i 533 hab. el 1999.

Durant el període que transcorre entre els anys 2001 i 2009, Rialp ha experimentat un creixement en la seva població de 137 persones, amb un total de 656 habitants registrats l'any 2009. Un creixement superior en posar-lo en relació amb els creixements de població, en el mateix període temporal, del conjunt de la comarca del Pallars Sobirà i de la província de Lleida, territoris amb un menor increment poblacional en termes relatius. Des de l'any 2009 fins al 2011, la població va incrementar fins als 664 habitants l'any 2011.

Document Actions