al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Rialp

Codi
251832
Comarca
Pallars Sobirà
Població
658
Superfície
63,3
Densitat
10,4
Altitud
725

Superfície (km²)

Municipi
63,3
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
10,4
Comarca
5,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
327
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
331
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
658
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
78
Comarca
885
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
476
Comarca
4.757
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
80
Comarca
1.118
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
341
Catalunya
250.143

Població

Municipi
658
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
39
Comarca
462
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
245
Comarca
2.481
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
37
Comarca
590
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
108
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
327
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
39
Comarca
423
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
231
Comarca
2.276
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
43
Comarca
528
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
233
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
331
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
533
Comarca
5.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
68
Comarca
558
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
57
Comarca
875
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
658
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
613
Comarca
6.426
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
45
Comarca
675
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
658
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
308
Comarca
3.308
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
333
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
327
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
305
Comarca
3.118
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
342
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
331
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
17
Comarca
287
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
249
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
31
Comarca
536
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
70
Comarca
980
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
55,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
25
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
19
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
5
Comarca
44
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
34
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
75
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
0
Comarca
70
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
11
Comarca
30
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
11
Comarca
100
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
40
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
127
Comarca
1.188
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
21,13
Comarca
17,56
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,17
Comarca
-0,49
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
21,3
Comarca
18,05
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
638
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
565
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
575
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
451
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
641
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
5
Comarca
37
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
6
Comarca
30
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
8
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
40
Comarca
307
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
55
Comarca
408
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
10,9
Comarca
15,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,4
Comarca
22,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
26,1
Comarca
26,8
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
39,6
Comarca
35,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
508
Comarca
5.419
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74
Comarca
74,1
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
508
Comarca
5.316
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,9
Comarca
82,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
499
Comarca
5.295
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65,3
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
48,5
Comarca
50,3
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
501
Comarca
5.406
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
176
Comarca
1.870
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
170
Comarca
1.570
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
346
Comarca
3.440
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
366
Comarca
3.638
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
85
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
145
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
175
Comarca
1.330
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
210
Comarca
1.575
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
190
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
55
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
140
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
590
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
980
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
855
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
585
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
135
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
210
Comarca
1.575
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
34
Comarca
389
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
144
Comarca
1.578
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
803,66
Comarca
792,52
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
54
Comarca
630
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
61
Comarca
666
Catalunya
775.829

Total

Municipi
115
Comarca
1.296
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,6
Comarca
11,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,4
Comarca
15,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,8
Comarca
24
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
23,5
Comarca
244,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,4
Comarca
3,5
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
28,8
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
12,7
Comarca
137,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
16,1
Comarca
161,6
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
28,7
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
312
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
165
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
81
Comarca
923
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
558
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
1.191
Comarca
13.719
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
45.991
Comarca
36.898
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
234
Comarca
196
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.828
Comarca
18.853
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.636
Comarca
5.000
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
177
Comarca
4.425
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
2.732
Comarca
54.540
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.909
Comarca
58.965
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
177
Comarca
4.362
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
177
Comarca
4.425
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
18
Comarca
362
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
18
Comarca
368
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
3
Comarca
80
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
288
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
18
Comarca
368
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
255
Comarca
16.231
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
2.399
Comarca
25.142
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
67
Comarca
1.246
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
2
Comarca
12.772
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
201
Comarca
131.426
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
35
Comarca
470
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
95
Comarca
2.118
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
4
Comarca
59
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
522
Comarca
2.834
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
7.842
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
12
Comarca
103
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
83
Comarca
702
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
334
Comarca
3.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
63
Comarca
653
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
135
Comarca
2.018
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
46
Comarca
569
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
578
Comarca
7.217
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,93
Comarca
1,85
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
61,3
Comarca
59,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
22
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
29,28
Comarca
191,85
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions